Profil

Rok 2001 – vznik spoločnosti bol prirodzenou odozvou na aktuálne potreby slovenského priemyselného trhu. Nosnou stratégiu našej spoločnosti je orientácia na odborné poradenstvo návrhy konštrukcií, strojov, zariadení a príslušenstva. Pomáhame vytvárať produkty pre tých ktorý chcú využívať svoj pracovný čas naplno. Pri každom novom projekte navrhujeme riešenia ktoré budú spĺňať všetky predpoklady pre úspešné zvládnutie pracovného procesu.

Skúsenosti s našimi doterajšími zadávateľmi sú nápomocné v rámci nových projektov. Kľúčovými pojmami sa pre nás stávajú ochrana investícií zákazníka, vysoká dostupnosť servisu poskytovaných služieb, pre zákazníka v širokej oblasti priemyslu.