iting s.r.o.

iting s.r.o.

 • M.R.Štefánika 11/22
 • SK – 97 223 Dolné Vestenice
 • IČO : 46468561
 • DIČ : 2023463035
 • IČ DPH : SK2023463035

Konto :

 • VUB banka a.s. ( Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ) :
 • Bankverbindung : VUB AG
 • IBAN : SK54 0200 0000 0033 0241 9556
 • eur – konto

Konto :

 • Československá obchodná banka, a.s. ( Žižkova 11, 811 02 Bratislava ) :
 • Bankverbindung : ČSOB Podnikateľské konto
 • IBAN : SK65 7500 0000 0040 2249 0184
 • BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX
 • eur – konto

Ivan Turanský : +421/ 915 735 152

e-mail: home@iting.sk