Úprava automatizovaných liniek

Úprava automatizovaných liniek, strojov, „repasovanie“ prispôsobenie novým požiadavkám.