Návrh a výroba kalibrov

Návrh a výroba kalibrov pre špeciálne rozmery a veľkosti a ich realizácia.